Mẫu hóa đơn bán lẻ thường được những shop bán lẻ sử dụng nhằm mục đích xác nhận sản phẩm & hàng hóa, số tiền thanh toán giao dịch với người mua .

Khi nào sử dụng hóa đơn bán lẻ?

Theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC có hiệu lực hiện hành đến hết ngày 31/10/2020 thì khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán giao dịch dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua nhu yếu lập và giao hóa đơn .

Như vậy, khi bán hàng nếu có giá trị trên 200.000 đồng thì bắt buộc phải xuất hóa đơn (GTGT) dù người mua có lấy hóa đơn hay không.

Trường hợp giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng thì phải lập Bảng kê bán lẻ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp này, người bán hoàn toàn có thể lập hóa đơn bán lẻ để giao cho người mua .
Mặt khác, khoản 1 Điều 5 Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC lao lý hóa đơn bán hàng dùng cho những đối tượng người dùng sau đây :
– Tổ chức, cá thể khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu ;
– Tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ vào trong nước và khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “ Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ” .
Hiện nay, hóa đơn bán lẻ không có giá trị nhiều về mặt pháp lý và không được cơ quan thuế quản trị. Các đơn vị chức năng hoàn toàn có thể tự in theo mẫu bên dưới .
Một số mẫu hóa đơn bán lẻ phổ biến hiện nay (Ảnh minh họa)
Một số mẫu hóa đơn bán lẻ phổ biến năm 2020 (Ảnh minh họa)
 

Mẫu hóa đơn bán lẻ phổ biến năm 2021

Hiện nay, có nhiều mẫu hóa đơn bán lẻ đang được lưu hành. Tuy nhiên, hầu hết đều theo mẫu phổ biến dưới đây. Mỗi cửa hàng hay doanh nghiệp có thể “biến hóa” thêm các mẫu hoa văn để hóa đơn thêm bắt mắt. Hoặc có thể mua ở các cửa hàng văn phòng phẩm, có rất nhiều mẫu hóa đơn bán lẻ để người mua lựa chọn.
 

Mẫu hóa đơn bán lẻ dành cho cửa hàng

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/02/mau-hoa-don-ban-le-cho_cua-hang_0203184906.doc

TÊN CỬA HÀNG

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Địa chỉ:………………………..
ĐT:……………………………..

Mặt hàng bán ( Hoặc ngành nghề kinh doanh thương mại )

 
 

Tên người mua : …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………

STT

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CỘNG

Thành tiền : ………………………………………………………………………………………………………
… Ngày ……… tháng ……… năm 20 ………
KHÁCH HÀNG NGƯỜI BÁN HÀNG

Mẫu hóa đơn bán lẻ dành cho doanh nghiệp

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/02/mau-hoa-don-ban-le-cho-doanh-nghiep_0203184906.doc
Logo công ty

   Công ty CP truyền thông quốc tế Incom

MST :
Địa chỉ :
hotline :
Website :
HOÁ ĐƠN BÁN LẺ
Họ tên người mua : … … … … … … … … … … … … … … … … … ĐT : … … … … … … … … … .. … .
Địa Chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Số TT

TÊN HÀNG HÓA  VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM

Đơn Vị Tính

Số Lượng

Đơn Giá

Thành Tiền

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CỘNG:

Cộng thành tiền ( Viết bằng chữ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…. Ngày … … tháng … … năm 20 … .

Người mua hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

Người bán hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
Các nội dung phải có của hóa đơn bán lẻ

Mặc dù lúc bấy giờ có rất nhiều mẫu hóa đơn bán lẻ cho shop, doanh nghiệp lựa chọn, tuy nhiên, mẫu hóa đơn bán lẻ nào cũng cần có những nội dung chú yếu sau :
– Tên hóa đơn, ký hiệu ;
– Tên liên hóa đơn gồm có : tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, người mua ;
– Tên, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, thành tiền chưa thuế và đã gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT ;

– Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, người bán, dấu của người bán (nếu có); ngày tháng, năm lập hóa đơn.
 

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn bán lẻ

– Trên mẫu hóa đơn bán lẻ phải biểu lộ được những thông tin của đơn vị chức năng bán hàng / cung ứng dịch vụ ( hoàn toàn có thể có logo hay không ) ;
– Hiện nay, hóa đơn bán lẻ bán sẵn thường có 02 liên để người mua giữ lại 01 liên với mục tiêu lưu và quản trị ;
– Phải ghi rõ ràng, đúng mực họ và tên, địa chỉ của người mua hàng để tiện theo dõi ;
– Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : Ghi rất đầy đủ tên loại sản phẩm. Nếu không viết hết những dòng hóa đơn, cần gạch chéo những dòng còn trống ;
– Đơn vị tính : ghi đơn vị chức năng trong thực tiễn như cái, chiếc, kg … Trường hợp kinh doanh thương mại về dịch vụ thì không cần đơn vị chức năng tính trên hóa đơn ;
– Số lượng : Ghi số lượng sản phẩm & hàng hóa bán ra thực tiễn ;
– Đơn giá : Viết giá cả thực tiễn ( không có thuế GTGT ) ;
– Thành tiền : Ghi tổng giá trị số lượng x đơn giá ;

– Cộng: Ghi tổng giá trị hàng hóa bên trên. Ghi cả bằng số và bằng chữ;

– Phải ghi ngày, tháng, năm bán sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ ;
– Người bán và người mua cùng ký tên vào hóa đơn bán lẻ, sau đó người bán xé 01 liên giao cho người mua hàng. Nếu sử dụng hóa đơn in thì in thành 02 bản, cả 02 cùng ký tên vào 02 bản, 01 bản giao người mua và 01 bản người bán giữ lại để lưu .

Tình Nguyễn

Source: https://inhaiau.com.vn
Category: In ấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.