Yêu cầu báo giá

  Danh mục sản phẩm

   Họ và tên

   Email

   Số điện thoại

   Địa chỉ

   Loại sản phẩm

   Thời gian nhận hàng

   Kỹ thuật in

   Số trang

   Số màu bìa

   Số màu ruột

   Kích thước

   Chiều rộng
   Chiều dài

   Vật liệu

   Giấy bìa

   Độ dày bia

   Giấy ruột

   Độ dày ruột

   Gia công

   Cán bìa

   Phủ UV bìa

   Đóng quyển

   Số lượng (cái)

   Tải file lên

   Yêu cầu thêm

    Họ và tên

    Email

    Số điện thoại

    Địa chỉ

    Thời gian nhận hàng

    Kỹ thuật in

    Số màu in

    Số mặt in

    Kích thước

    Chiều rộng

    Chiều dài

    Vật liệu

    Loại giấy

    Định lượng

    Gia công

    Cán

    Xén

    Ép kim

    Thúc nổi

    Số lượng (cái)

    Tải file lên

    Yêu cầu thêm

     Sổ tay

     Họ và tên

     Email

     Số điện thoại

     Địa chỉ

     Thời gian nhận hàng

     Kỹ thuật in

     Số trang

     Số màu bìa

     Số màu ruột

     Kích thước

     Chiều rộng
     Chiều dài

     Vật liệu

     Giấy bìa

     Độ dày bia

     Giấy ruột

     Độ dày ruột

     Gia công

     Cán bìa

     Phủ UV bìa

     Đóng quyển

     Số lượng (cái)

     Tải file lên

     Yêu cầu thêm

      Tờ rơi, tờ gấp

      Họ và tên

      Email

      Số điện thoại

      Địa chỉ

      Thời gian nhận hàng

      Kỹ thuật in

      Số mặt in

      Kích thước

      Chiều rộng
      Chiều dài

      Vật liệu

      Loại giấy

      Định lượng

      Gia công

      Cán

      Bế

      Xén

      Số lượng (cái)

      Tải file lên

      Yêu cầu thêm

       Thùng giấy

       Họ và tên

       Email

       Số điện thoại

       Địa chỉ

       Thời gian nhận hàng

       Kỹ thuật in

       Số màu in

       Số mặt in

       Kích thước

       Chiều rộng

       Chiều dài

       Vật liệu

       Loại giấy

       Định lượng

       Gia công

       Cán

       Xén

       Ép kim

       Thúc nổi

       Số lượng (cái)

       Tải file lên

       Yêu cầu thêm

        Họ và tên

        Email

        Số điện thoại

        Địa chỉ

        Thời gian nhận hàng

        Kỹ thuật in

        Số màu in

        Số mặt in

        Kích thước

        Chiều rộng

        Chiều dài

        Vật liệu

        Loại giấy

        Định lượng

        Gia công

        Cán

        Xén

        Ép kim

        Thúc nổi

        Số lượng (cái)

        Tải file lên

        Yêu cầu thêm

         Họ và tên

         Email

         Số điện thoại

         Địa chỉ

         Thời gian nhận hàng

         Kỹ thuật in

         Số màu in

         Số mặt in

         Kích thước

         Chiều rộng

         Chiều dài

         Độ phủ nền bệt

         Vật liệu

         Loại giấy

         Định lượng

         Gia công

         Cán

         Xén

         Ép kim

         Thúc nổi

         Số lượng (cái)

         Tải file lên

         Yêu cầu thêm

          Họ và tên

          Email

          Số điện thoại

          Địa chỉ

          Loại lịch

          Thời gian nhận hàng

          Kỹ thuật in

          Số màu in

          Số mặt in

          Kích thước

          Chiều rộng

          Chiều dài

          Vật liệu

          Loại giấy

          Định lượng

          Gia công

          Cán

          Xén

          Ép kim

          Thúc nổi

          Số lượng (cái)

          Tải file lên

          Yêu cầu thêm

           Họ và tên

           Email

           Số điện thoại

           Địa chỉ

           Thời gian nhận hàng

           Kỹ thuật in

           Số trang

           Kích thước

           Chiều rộng

           Chiều dài

           Kiểu in

           Vật liệu

           Loại giấy

           Gia công

           Gia công

           Số lượng (Quyển)

           Tải file lên

           Yêu cầu thêm

            Họ và tên

            Email

            Số điện thoại

            Địa chỉ

            Thời gian nhận hàng

            Kỹ thuật in

            Số màu in

            Số mặt in

            Kích thước

            Chiều rộng

            Chiều dài

            Vật liệu

            Loại giấy

            Định lượng

            Gia công

            Cán

            Xén

            Ép kim

            Gia công tai cài

            Số lượng (cái)

            Tải file lên

            Yêu cầu thêm

             Họ và tên

             Email

             Số điện thoại

             Địa chỉ

             Loại sản phẩm

             Thời gian nhận hàng

             Kỹ thuật in

             Số trang

             Số màu

             Kích thước

             Chiều rộng
             Chiều dài

             Vật liệu

             Giấy bìa

             Độ dày bia

             Gia công

             Cán

             Phủ UV bìa

             Đóng quyển

             Số lượng (cái)

             Tải file lên

             Yêu cầu thêm