Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen được gọi là phôi Giấy chứng nhận và Trang bổ trợ nền trắng. Vậy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được in ấn, phát hành và quản trị như thế nào ?

Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định việc in ấn, phát hành và quản lý việc sử dụng mẫu phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 4. In ấn, phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận

1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm:

a ) Xây dựng pháp luật về yếu tố chống giả ( đặc thù bảo an ) trên phôi Giấy chứng nhận ; tổ chức triển khai việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng ĐK đất đai hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất những cấp sử dụng ;
b ) Lập và quản trị sổ theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận ;
c ) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở những địa phương .

(Ảnh minh họa: Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Lập kế hoạch sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm ;
b ) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương ;
c ) Tổ chức tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo lao lý của pháp lý về tàng trữ ;

d) Báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ở nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Lập kế hoạch về sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 10 hàng năm ;
b ) Kiểm tra việc quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận so với Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện .
4. Văn phòng ĐK đất đai hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên về nhu yếu sử dụng phôi Giấy chứng nhận trước ngày 15 tháng 10 hàng năm ;
b ) Tiếp nhận, quản trị, lập sổ theo dõi nhận, cấp phép và sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã phát hành về địa phương ;
c ) Kiểm tra tiếp tục việc quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trong đơn vị chức năng để bảo vệ sự thống nhất giữa sổ theo dõi và phôi Giấy chứng nhận thực tiễn đang quản trị, đã sử dụng ;
d ) Tập hợp, quản trị những phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng để tiêu hủy ;
đ ) Báo cáo tình hình đảm nhiệm, quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ 06 tháng trước ngày 20 tháng 6, định kỳ hàng năm trước ngày 20 tháng 12 hàng năm ;

e) Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai số phôi Giấy chứng nhận đã nhận, số phôi Giấy chứng nhận đã sử dụng và chưa sử dụng khi nhận phôi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

5. Nội dung và hình thức Sổ theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận ; Sổ theo dõi nhận, cấp phép và sử dụng phôi Giấy chứng nhận ; Báo cáo tình hình tiếp đón, quản trị, sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư này. ”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

Source: https://inhaiau.com.vn
Category: In ấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.